Рішення № 3-10/2016

Про встановлення ставок земельного податку

Керуючись пунктом 35 частини першої статті 26 Закону Україні “Про місцеве самоврядування в Україні “ та ст.ст. 269, 270, 271, 273, 274, 277 Податкового кодексу України сесія сільської ради

вирішила:

 1. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження), згідно технічної документації з нормативно-грошової оцінки села Зіньків та Станіславівка:
  • сільськогосподарські угіддя  (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) в розмірі 0,5% від нормативно–грошової оцінки;
  • інші категорії земель, в т.ч. житловий фонд, земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, зайняті виробничими, культурно- побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами в розмірі 0,05% від нормативно- грошової оцінки;
  • за земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту, грошову оцінку яких не проведено 2,5% від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
  • за земельні ділянки комерційного призначення  в розмірі 0,6% від нормативно-грошової оцінки.
 2. Затвердити положення про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на майно і плата за землю на 2017 рік. (Положення додається).
 3. Пільги по сплаті земельного податку надавати відповідно до ст.ст. 281, 282 Податкового кодексу України.
 4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
 5. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення до 15.07.2016 року.
 6. Організацію виконання даного рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

А.І. Кедись