Рішення № 1-26/2017

Про сільський бюджет на 2018 рік

Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік в сумі 2688863 гривень, в тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету в сумі 2656663 гривень, спеціального фонду бюджету 32200,00 грн. (додаток №1).
  2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік в сумі 2688863,00 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 2656663,00 та видатків спеціального фонду 32200,00 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №3).
  3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за економічною структурою видатків згідно ст.55 Бюджетного кодексу України:
    • оплата праці працівників бюджетних установ (2110);
    • нарахування на заробітну плату (2120);
    • забезпечення продуктами харчування (2230);
    • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
    • трансферти місцевим бюджетам (2620)
    • соціальне забезпечення (2700).
  4. Розпорядникам коштів сільського бюджету при виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  5. Встановити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1000,00 грн.
  6. Надати право сільській раді отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпечення видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до ст.43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською Службою України у Віньковецькому районі Хмельницької області в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування ними.
  7. Відповідно до ст.73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді укладати договори на отримання короткотермінових позичок в Управлінні Державної казначейської Служби України Хмельницької області.
  8. Дозволити сільському голові при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з Державного бюджету України та районного бюджету понад обсяги, враховані в сільському бюджеті на 2017 рік збільшувати обсяги доходів та видатків сільського бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного, районного бюджету та проводити розподіл зазначених трансфертів між установами сільської ради.Зазначені зміни вважати змінами внесеними до сільського бюджету на 2018 рік.
  9. Додатки 1, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  10. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кедися Анатолія Івановича.

 

Сільський голова

А.І. Кедись