Рішення №30 від 20.06.2018 року “Про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік”

УКРАЇНА
ЗІНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІНЬКОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
Р І Ш Е Н Н Я

20 червня 2018 року с. Зіньків 2-30/2018

Про встановлення місцевих податків та
зборів на території Зіньківської сільської
ради на 2019 рік

Керуючись до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи » від 28.12.2014 р., Законом України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Зіньківської сільської ради місцеві податки та затвердити їх ставки і пільги:
1.1. Податок на майно (Додаток1), який складається з:
– Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Розділ1);
– Транспортного податку (Розділ2);
– Плати за землю (Додаток 2);
2.1. Єдиний податок (Додаток 3).
2. Встановити на території Зіньківської сільської ради місцеві збори і затвердити ставки:
– Туристичний збір;
– Акцизний збір.
3. Вважати додатки №1,№2,№3, №4, №5, невід?ємною частиною цього рішення.
4. Рішення набирає чинності з 01січня 2019 року.
5. Доручити секретарю сільської ради забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.
6. Секретарю сільської ради прийняте рішення надіслати до Віньковецького відділення Кам?янець – Подільської ОДПІ, бухгалтеру постійно здійснювати контроль за надходження податків та зборів.
7. Вважати такими, що втратили чинність рішення Зіньківської сільської ради № 3-17/2017 від 16.02.2018р.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів(голова комісії Лисюк Л.В.).

Сільський голова А. Кедись

Додаток 1
до рішення Зіньківської сільської ради від 20.06.2018 р. № 2- 30/2018

ПОДАТОК НА МАЙНО(Положення)
Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Згідно статті 265 Податкового кодексу України:

1.1 Загальні положення
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно Податкового кодексу від 01.12.2010р. №2755-VІ.

1.2 Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Зіньківської сільської ради.
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.3 Об?єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;
Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
д) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
е) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку»;
Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
є) інші будівлі

1.4. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

1.5 База оподаткування
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
1.6 Пільги зі сплати податку
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв . метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги зі сплати даного податку встановлюється окремим рішенням сільської ради.
Зіньківська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території села, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу », виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами чи посадовими особами.
Встановлюються також пільги з податку, що сплачуються на відповідній території з об’єктів житлової та / або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, які є :
Інвалідами війни, учасниками бойових дій та членами сімей загиблих у Великій Вітчизняній війні;
Інвалідам першої та другої групи, інвалідам дитинства;
Учасникам АТО та членам їх сімей;
Багатодітними сім?ями;
Пенсіонерами;
Учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС;
Сільська рада встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), а також для установ та підприємств комунальної форми власності територіальної громади села , засновником яких є Зіньківська сільська рада.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

1.7 Ставки податку на 2018 рік:
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:
а) Об?єкти житлової нерухомості – 0,05% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;
б) Об?єкти нежитлової нерухомості – 0,05% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
Ставки податку для об’єктів комерційної нерухомості, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, встановлюються у розмірі – 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Пільгові категорії платників, передбачені пунктом 1.6 звільняються від сплати податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

1.8 Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.9 Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 265.7.1 пункту 265.7 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Зіньківської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.10 Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.11 Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 1
до рішення Зіньківської сільської ради від 20.06.2018 р. № 2- 30/2018

Ставки податку на майно
(в частині податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки)

Об?єкти житлової нерухомості Об?єкти нежитлової нерухомості Об?єкти комерційної нерухомості
0,05% 0,05% 0,5%

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 1
до рішення Зіньківської сільської ради від 20.06.2018 р. № 2- 30/2018

Категорії платників податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, щодо яких застосовуються
пільги зі сплати податку:

Згідно пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України:
Інваліди війни, учасники бойових дій та членами сімей загиблих у Великій Вітчизняній війні;
Інвалідам першої та другої групи, інваліди дитинства;
Учасники АТО та члени їх сімей;
Багатодітні сім?ї;
Пенсіонери;
Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Установи та підприємства комунальної форми власності територіальної громади села , засновником яких є Зіньківська сільська рада.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 1
до рішення Зіньківської сільської ради від 20.06.2018 р. № 2- 30/2018

Розділ 2. Транспортний податок
2.1. Платниками транспортного податку на території Зіньківської сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.2 є об’єктами оподаткування.
2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.2.
2.5.. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
2.8. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
2.9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
2.12. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 1
до рішення Зіньківської сільської ради від 20.06.2018 р. № 2- 30/2018

Ставки податку на майно
(в частині транспортного податку)

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 2
до рішення Зіньківської сільської ради від 16.02.2017 р. № 3 -17/2017

Положення
про встановлення місцевих податків і зборів
в частині податку на майно (плата за землю)

1. Об?єкт оподаткування
1.1 Земельні частки, які перебувають у власності або користуванні.
1.2 Земельні частки(паї), які перебувають у власності.

2. Платниками податку є:
2.1 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.2 землекористувачі.

3.Базою оподаткування земельним податком є:
3.1 нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
3.2 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
3.3 Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Ставки податку
4.1 Ставки застосовуються відповідно до додатку до цього рішення.

5. Порядок обчислення
5.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
5.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
5.4 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
5.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, який видає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
5.6 . За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб: 1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
5.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

6. Податковий період для плати за землю
6.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
6.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
7. Строк сплати плати за землю
7.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
7.2 Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
7.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
7.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
7.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами земельний податок може сплачуватися через касу сільської (селищної) ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу.
7.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
7.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населеного пункту), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
7.8 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
8. Пільги по сплаті земельного податку
8.1 Пільги надаються відповідно до ст. 281, 282 Податкового Кодексу та прийнятого рішення сільською радою № 3-17\2017, від 16.02.2017р., згідно додатку №2, не підлягають оподаткуванню земельним податком земельні ділянки відповідно до ст. 283 Податкового Кодексу

Додаток 2
до рішення Зіньківської сільської ради від 16.02.2017 р. № 3 -17/2017

Ставки земельного податку на 2018 рік

Згідно пункту 274.1 статті 274, статті 277, пункту 12.3 статті 12, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України

ставки земельного податку за земельні ділянки,нормативно грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місця знаходження ) , згідно технічної документації з нормативно – грошової оцінки села Зіньків та Станіславівка
– сільськогосподарські угіддя (рілля ,сіножаті,пасовища багаторічні насадження ) в розмірі 0,5% від нормативно –грошової оцінки;
– інші категорії земель, в т.ч. житловий фонд,земельні ділянки ,надані для потреб сільськогосподарського виробництва ,лісового господарства ,зайняті виробничими ,культурно – побутовими ,господарськими та іншими будівлями і спорудами в розмірі 0,05% від нормативно – грошової оцінки ;
– за земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту ,грошову оцінку яких не проведено 2,5% від нормативно – грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
за земельні ділянки (сільськогосподарські угіддя – рілля) , розташовані за межами населеного пункту, грошову оцінку яких не проведено – 0,5% від нормативно – грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
– за земельні ділянки комерційного призначення в розмірі 0,6% від нормативно- грошової оцінки.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 2
до рішення Зіньківської сільської ради від 16.02.2017 р. № 3 -17/2017

Категорії платників земельного податку
щодо яких застосовуються,
пільги зі сплати податку:

1. Згідно статті 281 Податкового кодексу України:
Інваліди війни, учасники бойових дій та членами сімей загиблих у Великій Вітчизняній війні;
Інвалідам першої та другої групи, інваліди дитинства;
Учасники АТО та члени їх сімей;
Багатодітні сім?ї;
Пенсіонери;
Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.

2. Згідно статті 282 Податкового кодексу України:
Бюджетні організації, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форм власності та фінансування;
Заклади культури, освіти та охорони здоров’я;
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Установи та підприємства комунальної форми власності територіальної громади села , засновником яких є Зіньківська сільська рада.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 3
до рішення Зіньківської сільської ради від 16.02.2017 р. № 3 -17/2017

Положення про
встановлення ставок єдиного податку
3.1 Платники єдиного податку:
Платниками єдиного податку на території Зіньківської сільської ради є суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Зіньківської сільської ради, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.
Платники єдиного податку першої групи – це фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;
До другої групи платників належать – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
– обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.
3.2 Ставки єдиного податку
Зіньківською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.
Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

3.3 Податковий період
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

3.4 Порядок обчислення та сплати податку
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 4
до рішення Зіньківської сільської ради від 16.02.2017 р. № 3 -17/2017

Положення
про встановлення туристичного збору

1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради, на якій діє дане рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території міста;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної пунктом 4.
4. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5, за вирахуванням податку на додану вартість.
До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Згідно з рішенням сільської ради справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
6. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.
Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
7.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар сільської ради В.Рибак

Додаток 5
до рішення Зіньківської сільської ради від 16.02.2017 р. № 3 -17/2017

Акцизний збір
1. Платники податку
Платниками акцизного податку є особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.

2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.
4. Ставка податку
Ставка податку встановлюється у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів.
5. Податковий період
Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.
6. Порядок обчислення та строки сплати податку
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – є дата надходження оплати за проданий товар.
Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.
Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.
Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів; подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового Кодексу.

Секретар сільської ради В.Рибак

?