Влада

Останні чергові місцеві вироби відбулися 25 жовтня 2015 року. На них було обрано нового сільського голову, а також оновлено склад депутатського корпусу сільської ради.

Сільський голова представляє інтереси громади, головує на сесіях сільської ради та засідання виконавчого комітету, підписує ухвалені радою рішення та має щодо них право вето. Чинним сільським головою є Кедись Анатолій Іванович.

Секретар сільської ради обирається із числа депутатів та здійснює діловодство у раді, є виконуючим обов’язків голови у випадках, передбачених законом, видає довідки, здійснює реєстрацію актів цивільного стану тощо. Секретарем Зіньківської сільської ради є Рибак Віталій Володимирович.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює повноваження із виконання рішень сільської ради, а також делеговані повноваження від інших органів влади. До складу виконавчого комітету входять сільський голова, секретар та члени виконкому, які не можуть при цьому бути депутатами ради.

Сільська рада складається із 14 депутатів та голови. До її компетенції входить прийняття рішень, що стосуються життєдіяльності громади, наприклад, ухвалення бюджету, програм соціально-економічного розвитку тощо.

Виконавчий апарат є постійно діючим органом ради. До його складу входять спеціалісти-бухгалтери, які обслуговують поточні рахунки ради та всіх комунальних установ, готують проект сільського бюджету та пропозиції щодо внесення змін до бюджету і кошторисів окремих комунальних установ. Також до складу виконавчого апарату входить спеціаліст-землевпорядник, до відання якого належать питання із раціонального користування та обліку земельних ділянок.